Hlavní rozdíly konstrukce betonové haly oproti ocelové

Výstavba montovaných hal zažívá velký boom v Česku a neustále se budují další logistická centra, sklady, výrobní haly, showroomy, prodejny a servisy či autosalony. Všechny tyhle montované stavby musí splňovat vždy určitá kritéria, aby stavby byly povoleny a vycházely ekonomicky pro investory. Největší nároky jsou kladeny u montovaných hal na nosné konstrukce, které se staví ze dvou materiál, a to železobetonové konstrukce či ocelové konstrukce. V článku se budeme věnovat rozdílu mezi těmito typy konstrukcí.

Hlavní rozdíly mezi konstrukcí betonové haly a ocelové haly jsou závislé na materiálu použitém pro konstrukci a na vlastnostech těchto materiálů. Dále můžeme najít rozdíly u typu použití s tím spojené požární odolností, velikosti budoucí montované stavby, povrchové úpravě apod. Zde jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy konstrukcí:

Materiál a hmotnost

U betonové haly je základním stavebním materiálem beton. Beton je méně náchylný k ohýbání, ale je silný v tlaku, což z něj činí vhodný materiál pro stěny a sloupy a stropní konstrukce (SPIROLY). Používá se na velké haly či několikapatrové budovy s velkými rozpony vazníků. Betonové konstrukce jsou obvykle těžší než ocelové konstrukce. To může ovlivnit nároky na základy a celkovou hmotnost budovy.

U ocelové haly je hlavním materiálem válcovaná ocel v různých profilech pro návrh různorodých typů ocelových konstrukcí. Ocel je velmi pevná v tahu a ohýbání, což umožňuje vytvářet tenké a lehké ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce jsou obvykle lehčí a mají nižší hmotnost ve srovnání s betonovými konstrukcemi, což může znamenat menší nároky na základy a nižší náklady na dopravu a montáž.

Montáž a rychlost výstavby

Příprava ve výrobě a samotná výstavba betonové haly může trvat déle kvůli času nutnému pro vytváření forem, zalévání betonu a čekání na jeho tuhnutí. Samotná montáž betonové haly je zpravidla náročnější na čas, protože se při montáži pracuje s velkou hmotností jednotlivých dílců a je složitější zakládání betonových hal než ocelových. Betonové haly se montují do předpřipravených kalichů a pomocí dřevěných klínů se stabilizují do potřebné rovinatosti a svislosti.

Ocelové konstrukce či haly mohou být rychleji postaveny, protože ocelové prvky mohou být vyrobeny předem a rychle spojeny na staveništi. To může znamenat nižší náklady na pracovní sílu a rychlejší dokončení projektu. Ocelové konstrukce se montují s vyšší přesností čemuž se podrobně věnuje norma ČSN EN 1090-2+A1.

Tvar a design

Betonové konstrukce jsou obvykle omezeny v možnostech tvarování a designu kvůli omezeným vlastnostem betonu. Mohou být vhodné pro stavební projekty s pevnými geometrickými tvary.

Naopak ocelové konstrukce umožňují větší flexibilitu v designu a mohou být snadno upraveny nebo rozšířeny, což umožňuje složitější architektonické návrhy.

Obě varianty konstrukcí mají modulární základ, a to umožňuje snadné rozšiřování, přestavby nebo dokonce přestěhování haly v budoucnosti.

Údržba a opravy

Betonové konstrukce obvykle vyžadují méně údržby než ocelové konstrukce, protože beton je odolný vůči korozí. Nicméně, pokud dojde k poškození betonu, opravy mohou být nákladné a komplikované.

Ocelové konstrukce jsou náchylnější ke korozi a vyžadují pravidelnou údržbu a ochranu proti korozi. Nicméně opravy ocelových konstrukcí jsou obvykle méně nákladné a snadněji proveditelné.

Požární odolnost konstrukcí

Železobetonové konstrukce mají vysokou odolnost proti ohni. Beton je nehořlavý materiál a ocelové výztuže vytvářejí pevný a odolný systém. To přináší výhodu bezpečnosti, protože snižuje riziko šíření požáru a poskytuje dostatek času na evakuaci. Železobetonové konstrukce mají základní požární odolnost 30 minut (R30) a vyšší. Vyšší odolnost se dosahuje vyšším krytím betonové výztuže v jednotlivém dílci na účinky požáru.

Ocelové konstrukce mají minimální požární odolnost. Ačkoliv je ocel nehořlavá, již při teplotách okolo 500 °C se rapidně zhoršují její mechanické vlastnosti a může dojít k rychlému narušení stability konstrukce. Požární odolnost konstrukcí se proto dimenzují na požadované hodnoty R15 či R30 návrhem profilů ve statickém výpočtu. Standardní odolnost R15 je skoro na každé hale do 1000m2 vyjma skladů hořlavin a vícepatrových hal. Dále se řeší požární odolnost konstrukce například nátěrem speciálními barvami nebo protipožárním obkladem.

Závěrem lze říct, že výběr mezi betonovou a ocelovou halou závisí na konkrétních potřebách projektu, finančních možnostech a architektonických preferencích. Každý materiál má své výhody a nevýhody, a proto je důležité provést důkladnou analýzu a zhodnotit, který materiál je pro konkrétní účel nejvhodnější. Obecně se betonové haly používají tam, kde jsou velké požadavky na požární odolnost nosných konstrukcí a dále u projektů, kde jsou navrženy velké rozpony nosných prvků. Naopak ocelové konstrukce či haly se používají u menších projektů, kde vynikají ekonomičností výstavby a dále u projektů, kde se klade důraz na design či houževnatost materiálů.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odborníky od výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.